Hôm nay, chúng tôi đã quyết định không cho hắn bắt đầu, bởi vì hắn cũng cảm thấy cần phải thích nghi nhiều hơn, nhưng bây giờ, tôi nghĩ endon Belle có thể làm tốt hơn cho chúng tôi.

Trước khi bắt đầu trận đấu, Ronaldo nhận được một 770 sân khấu của sự nghiệpTôi rất vui khi được điểm hai lần. cơ thể tôi không còn trong hình dạng vì không đủ ấm.March 21- Tottenham Hotspur Play Aston Villa away in the Premier League