Nửa thời gian: Hồng y DIAS phá vỡ thế bế tắc, Milan away 1-0, Juve.

Artur đã gây chiến với chủ nhân cũ.Neymar hỗ trợ trực tiếp toàn bộ trò chơi, Neymar hoàn thành nhiều cảnh tám, hoàn thành đường cao nhất,who điểm cho anh ta điểm số mười.Glitzmann đã ghi ba bàn thắng liên tiếp từ lần đầu tiên kể từ tháng Một đến tháng Một, và anh ta là một cầu thủ của Athletics Madrid lần cuối anh ta làm vậy.