♪ Peru beat Paraguay 7-6 in the Copa America ♪.

Nó được đề cập trong cải cách rằng việc người khác chuyển vé mùa cho người khác sẽ được coi là giao dịch lợi nhuận bất hợp pháp.La Liga đã kiểm soát chặt chẽ với lương của đội. nếu tiền lương tổng hợp của đội vượt quá 70Name của thu nhập, thì không thể đăng ký cầu thủ.Anh ta luyện t ập với U 23, và có lúc chơi với nó, và tôi tới thăm chúng. nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở chợ mới.